— Podmínky půjčování obytných přívěsů —

Základní podmínky

 • Řidičský průkaz sk. B nebo B96 (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 t)
 • Minimální doba pronájmu jsou tři dny
 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
 • Uhrazení poplatku za rezervaci karavanu ve výši 3.000 Kč
 • Uhrazení 100% z celkové výše půjčovného nejpozději 5 dní před sjednaným termínem zápůjčky
 • Závěsné zařízení odpovídající hmotnosti karavanu
 • Vratná kauce ve výši 10.000 Kč při převzetí karavanu

Platební podmínky

 • Rezervace obytného přívěsu na požadovaný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dní. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 3.000 Kč, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Nejpozději v den zápůjčky musí být uhrazeno 100% z celkové výše půjčovného. Do této částky se započítává také rezervační poplatek.
 • Rezervační záloha se při stornování 5 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Předání a vrácení

 • Karavan se předává první den pronájmu v 16.00 a vrací se poslední den pronájmu do 12.00. Den vypůjčení a vrácení se počítá jako jeden.
 • Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného karavanu účtujeme částku 1.000 Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 5.000 Kč.
 • Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 30 min.

V případě poruchy, nehody či jiného poškození

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • V případě škody na obytném přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu, pořídit fotodokumentaci a neprodleně informovat pronajímatele.

Storno poplatky

 • V případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek
 • Dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 20 až 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 30% z ceny ubytovacích služeb
 • Dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 13 až 3 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 60% z ceny ubytovacích služeb
 • Dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 2 dní před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny ubytovacích služeb
 • Splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb